630 44 89 00 (María) eltatanet.info@gmail.com

ACOMPANYAMENT RESPECTÚOS

L’acompanyament és la tasca que realitzen les persones que estan amb les criatures. A diferència de la figura del guia o de l’ensenyant, l’acompanyant es manté a l’escolta, disponible per a les necessitats de cada nen o nena. La seva mirada es basa en el respecte i el no judici. 

Acompanyar significa estar present, observar i estar disponible. La tasca de l’acompanyant comença organitzant el temps i l’espai de manera que afavoreixi el procés de desenvolupament autònom de les nenes i nens. L’acompanyament, en definitiva, és un estat que es caracteritza per:
• Estar present.
• Mantenir una actitud d’escolta activa.
• Confiar en les nenes i nens.
• Respectar els ritmes, els moments i els processos.