630 44 89 00 (María) eltatanet.info@gmail.com

EL PAPER DE LES FAMÍLIES

La família és la màxima influència i la màxima responsable de l’educació dels infants. Si entenem l’educació en un sentit ampli, i no tan sols instructiu, la comunicació amb les famílies és un element bàsic de tot espai d’Educació Viva. Per tal que aquesta comunicació sigui constructiva, cal generar vincles, cal estructurar canals de comunicació i cal establir els ordres d’aquest intercanvi, que reconeguin el lloc de cada part i els límits necessaris per garantir una relació sana.

Des d’aquest plantejament sistèmic, l’espai educatiu és un entorn ideal per plantejar vivències de reflexió per a les famílies al voltant de l’educació i l’aprenentatge dels infants, i per generar una comunitat que educa, aprèn i s’enriqueix conjuntament.