630 44 89 00 (María) eltatanet.info@gmail.com

EL PROJECTE

El Tatanet va començar al 2008 quan un grup de famílies es va unir per crear un espai familiar i rapectuós per als seus infants en els primers ans de vida. Amb el transcurs dels anys i el pas de les famílies, el Tatanet s’ha anat transformant en un projecte autogestionat per les educadores, on actualment tenim un grup d’infants d’un a tres anys amb una ràtio de 4 o 5 criatures per acompanyant. Al Tatanet els infants són els protagonistes i l’aprenentatge es fa al ritme que marca la seva curiositat. Des d’un acompanyament respectuós es facilita el desenvolupament dels seus processos naturals i la interacció amb els altres.

El Tatanet es constitueix com una associació sense ànim de lucre. Formem part de la XELL (Xarxa d’Educació Lliure) que recull projectes i grups autogestionats com el nostre.

Al formar part del Tatanet, les famílies passeu a ser sòcies de la XELL i accediu a un ventall de tallers, xerrades, reunions i demés que es van oferint al llarg del curs.

A més compartim des de la xarxa l’assegurança de responsabilitat civil i assegurança d’accidents.