630 44 89 00 (María) eltatanet.info@gmail.com

EQUIP EDUCATIU

Al Tatanet l’equip educatiu sosté el funcionament del projecte en quant a tasques de gestió administrativa-econòmica i àrea pedagògica.

L’equip porta la coordinació pedagògica i acompanya a les famílies, respectant la seva individualitat, perquè existeixi una coherència pedagògica en el projecte.

Actualment l’equip pedagògic està format per dues educadores que acompanyen als infants durant tota la jornada de l’espai matinal:

 • Proporcionen un ambient adequat on els infants se sentin segurs física i emocionalment.
 • Pensen i preparen els espais i materials en funció de les necessitats i interessos individuals i grupals.
 • Fan un seguiment pedagògic individual i grupal.
 • Realitzen propostes diàries (psicomotricitat, llenguatges expressius, pensament lògic-matemàtic, etc.)

L’equip té cura de les relacions i vincles entre els infants, les famílies i l’equip pedagògic; per això compta amb diversos canals de comunicació:

 • Reunions al acabar la jornada per compartir i reflexionar sobre les situacions i circumstàncies que sorgeixen diàriament al Tatanet.
 • Reunions setmanals de l’equip pedagògic.
 • Entrevistes individuals amb les famílies.
 • Trobades pedagògiques mensuals amb totes les famílies.
 • Reunions d’organització trimestrals amb totes les famílies.
 • Comunicació per correu electrònic o personalment a l’espai sempre que sigui necessari.

Altres tasques de l’equip pedagògic són:

 • Revisar que existeixi coherència entre el projecte pedagògic i el dia a dia al Tatanet.
 • Acompanyar i tutoritzar als i les voluntàries i a les persones en pràctiques.
 • Revisar els textos pedagògics per a famílies i voluntaris.
 • Participar en les jornades de portes obertes del Tatanet i en xerrades de difusió del projecte.
 • Comprometre’s a tenir una actitud de autorevisió i autovaloració del seu treball personal i grupal.
 • Comprometre a formar-se periòdicament en temes relacionats amb els principis pedagògics del Tatanet.